Uw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en peuteropvang op rolletjes met Portabase

Grip op flexibiliteit

Ouders willen snel antwoord op ruilverzoeken en aanvragen voor extra opvang. U wilt een efficiënte bezetting. De facturatie moet binnen dat speelveld vlekkeloos verlopen. Portabase neemt deze taken van uw over en zorgt voor overzichtelijke, real-time rapportages, zodat u accuraat kunt sturen op basis van de meest recente informatie.

App voor ouders

Ouders kunnen via een app op hun telefoon of tablet ruildagen aanvragen die in veel gevallen volautomatisch kunnen worden beoordeeld op basis van uw eigen ruilregels. Medewerkers van de groep vullen via de tablet het digitale schriftje in, aangevuld met leuke filmpjes en foto's. Dankzij het intelligente tagging systeem zien de ouders alleen de foto's en filmpjes waar hun eigen kind in voorkomt.

Flexibel plannen en factureren

Betaalt een ouder voor het ene kind alleen de afgenomen uren, en voor het andere kind vaste dagen? Geen probleem. Vaste dagen vooruit factureren en extra opvang achteraf? Portabase handelt het automatisch af. Een afwijkend uurtarief voor voorschoolse opvang en naschoolse opvang? Dat kan binnen dezelfde plaatsing geregeld worden.

Personeel

Uw personeel registreert de gewerkte uren in een overzichtelijk online portaal. Verlofaanvragen en declaraties worden automatisch bij de juiste leidinggevende aangeboden voor akkoord. Heldere rapportages geven u inzicht in de efficiëntie van uw organisatie.

Digitaal ondertekenen

Verstuur overeenkomsten en incassomachtigingen met 1 klik op de knop naar ouders voor digitaal ondertekenen. Na ondertekenen wordt het document automatisch in het juiste dossier binnen Portabase teruggezet.

Betalen via iDeal

Laat ouders snel en makkelijk betalen via PortaPay, onze volledig geïntegreerde iDeal oplossing. Binnenkomende betalingen worden automatisch teruggekoppeld naar Portabase. Debiteurenbeheer wordt zo eenvoudig en overzichtelijk.

Wet- en regelgeving

Omdat wij een goede relatie onderhouden met bepalende partijen binnen de kinderopvang, zoals de Belastingdienst en de GGD, sluit Portabase ook goed aan op de wettelijke eisen die aan kinderopvangorganisaties worden gesteld. Voor de maandelijkse aanleveringen bij de Belastingdienst (verplicht vanaf april 2020) kunt u Portabase vertrouwen, en ook bij GGD inspecties hebt u direct alle documenten en rapportages bij de hand waar om gevraagd wordt.

Onze tarieven

Portabase voor KDV/BSO
is er al vanaf 50 EUR/maand

Wij bedienen organisaties in alle soorten en maten met Portabase. Van eenmanszaken tot kinderopvangorganisaties met honderden medewerkers.

Vanwege ons prijsmodel is onze software ook voor kleine organisaties betaalbaar. Als u klein bent, betaalt u ook minder. Bovendien hoeft u niet te investeren in extra hardware, en het aantal gebruikers is onbeperkt. Het enige wat u nodig heeft is een computer met internetverbinding. Ook verplichten wij onze klanten niet tot langlopende overeenkomsten.

Inbegrepen in de tarieven zijn regelmatige updates en een telefonische helpdesk. Dit model is ook wel bekend als SaaS (Software as a Service), wij noemen dat "ontzorgen".

Begin vandaag met het automatiseren van uw kinderopvangorganisatie

Demo aanvragen
Portabase is onderdeel van