Portabase is gemaakt voor gastouderbureaus

Administratie is geen doel op zich

De laatste jaren is de administratieve last binnen de gastouderbranche enorm toegenomen. Steeds vaker horen we van houders dat men nog zo weinig tijd overheeft om echt aan inhoudelijke zaken te werken. Onze missie is om de administratieve last te minimaliseren door zo dicht mogelijk op de bal te spelen. Gedegen branchekennis en regelmatig contact met onze klanten is daarvoor onmisbaar. Daarnaast is Portabase met tal van bestaande softwarepakketten te koppelen, zodat u verregaande digitalisering kunt doorvoeren binnen uw organisatie.

Online urenregistraties en accordering

Gastouders registreren hun uren in het urenportaal via smartphone, tablet of pc. Na akkoord van de vraagouders wordt de factuur automatisch klaargezet. Het systeem houdt voor u bij wie nog uren moet indienen en stuurt indien gewenst automatisch een herinnering.

Digitaal ondertekenen

Verstuur overeenkomsten en incassomachtigingen met 1 klik op de knop naar (gast)ouders voor digitaal ondertekenen. Voor extra verificatie kunt u ontvangers ook nog een SMS code laten bevestigen bij het ondertekenen. Na ondertekenen wordt het document automatisch in het juiste dossier binnen Portabase teruggezet.

Betalen via iDeal

Laat ouders snel en gemakkelijk betalen via PortaPay, onze volledig geïntegreerde iDeal oplossing. Ouders ontvangen de factuur per mail met een link naar een betaalomgeving. In de mail staat ook het resterende aantal dagen dat de ouder nog heeft om te betalen. Bedrag, tegenrekening en betaalomschrijving zijn al automatisch ingevuld. De betaling kan ook met de online bankieren app voltooid worden - eenvoudiger kan het niet.

Portabase geeft na het ontvangen van de iDeal betaling automatisch aan dat de gastouder uitbetaald kan worden.

Wet- en regelgeving

Omdat wij een goede relatie onderhouden met bepalende partijen binnen de kinderopvang, zoals de Belastingdienst en de GGD, sluit Portabase ook goed aan op de wettelijke eisen die aan gastouderbureaus worden gesteld. Voor de maandelijkse aanleveringen bij de Belastingdienst (verplicht vanaf april 2020) kunt u Portabase vertrouwen, en ook bij GGD inspecties hebt u direct alle documenten en rapportages bij de hand waar om gevraagd wordt.

Onze tarieven

Portabase voor gastouderbureaus
is er al vanaf 49 EUR/maand

Vanwege ons prijsmodel is onze software ook voor kleine organisaties betaalbaar. Als u klein bent, betaalt u ook minder. Bovendien hoeft u niet te investeren in extra hardware, en het aantal gebruikers is onbeperkt. Het enige wat u nodig heeft is een computer met internetverbinding. Ook verplichten wij onze klanten niet tot langlopende overeenkomsten.

De kosten voor het gebruik bestaan uit een vast tarief, afhankelijk van het aantal actieve koppelingen dat u heeft. Hierbij inbegrepen zijn regelmatige updates en een telefonische helpdesk.

Inbegrepen in de tarieven zijn regelmatige updates en een telefonische helpdesk. Dit model is ook wel bekend als SaaS (Software as a Service), wij noemen dat "ontzorgen".

Portabase is het meest gebruikte softwarepakket voor gastouderopvang

Demo aanvragen
Portabase is onderdeel van