Terug naar overzicht

DUO: Directe financiering kinderopvang

UPDATE voorjaar 2018: het project Directe Financiering is in maart 2018 definitief stopgezet. Dat betekent dat de verstrekking van de kinderopvangtoeslagen bij de Belastingdienst blijft.

UPDATE voorjaar 2017: inmiddels is de introductie van Directe Financiering verplaatst naar 2019.

--

Op 23 maart 2016 vond in Amersfoort een informatieve sessie plaats voor softwareleveranciers in de kinderopvang, georganiseerd door DUO. In de aanloop naar deze meeting heeft DUO al overleg gehad met een aantal partijen uit de markt, zoals kinderopvangorganisaties en gastouderbureaus. Wat duidelijk werd is dat de grote lijnen uitgezet zijn, maar dat er ook nog veel praktijksituaties zijn waarvoor nog geen steekhoudende oplossing is bedacht. DUO nodigt softwareleveranciers uit om hierin mee te denken en input te leveren tijdens het ontwikkelingsproces. De belangrijkste punten uit het overleg worden hieronder samengevat.

Contract aanmelden

De kinderopvangorganisatie (KO) dient via electronische koppeling (EK) een contract met ouders aan te melden bij DUO vóór aanvang van de opvang. Hierin wordt gemeld wat de verwachte uren per maand en het uurtarief zullen zijn. Ouders moeten de koppeling goedkeuren via het online portaal van DUO.

Facturen verzenden

De kinderopvangorganisatie verstuurt via de EK maandelijks per gezin een factuur voor de opvang naar DUO. Hierin mogen alleen bedragen zijn opgenomen die in aanmerking komen voor toeslag. Kosten voor luiers, maaltijden e.d. moeten door de KO rechtstreeks aan de ouders gefactureerd worden. DUO verrekent de toeslag met de factuur, en incasseert de eigen bijdrage bij de ouders. Na ontvangst van de betaling wordt het bedrag doorgestort naar de KO.

Te laat of niet betalen door ouders

Als ouders te laat betalen stort DUO een voorschot van 50% naar de KO. Bij volledige betaling door de ouders volgt het resterende bedrag. Het is voor ouders ook mogelijk om met DUO betalingsregelingen af te spreken. Het lijkt logisch dat de KO daar wel akkoord voor zal moeten geven, aangezien zij langer op hun geld moeten wachten. Wat nog niet helemaal duidelijk werd is bij wie het debiteurenrisico ligt in geval van stornering nadat de doorbetaling al heeft plaatsgevonden van DUO aan KO. Het meest voor de hand liggend is dat DUO in zo'n geval achter een stornering aan gaat. Op dit punt zal een goed doordacht plan uitgewerkt moeten worden.

Doorlooptijd

Voor gastouders is een korte doorlooptijd erg belangrijk. Tussen het versturen van een factuur door de KO naar DUO en het doorstorten van het geïncasseerde bedrag zal doorgaans 2 tot 3 werkdagen zitten. Daarna kan de gastouder uitbetaald worden. Het is technisch mogelijk om de betaalstatus van een DUO factuur middels een API op te vragen en te integreren in softwaresystemen.

Techniek

DUO biedt een API aan waar softwareleveranciers mee kunnen koppelen. Waarschijnlijk wordt dit een SOAP koppeling, maar er wordt ook nagedacht over een RESTful API. Via die koppeling wordt integratie met bestaande software mogelijk, waardoor het hele proces van facturatie volledig geautomatiseerd kan verlopen. Er zal echter ook een mogelijkheid komen om zelf bestanden te uploaden bij DUO, op een vergelijkbare wijze als de KOI aanlevering bij de belastingdienst (de KOI die waarschijnlijk zal komen te vervallen met de invoering van het nieuwe stelsel).

Planning DUO 2018

De planning is om het nieuwe systeem vanaf januari 2018 gefaseerd in te voeren, te beginnen met de kinderen geboren na 31 december 2017. Vanaf juli 2018 kunnen organisaties de contracten van alle kinderen aanleveren. Vanaf 1 oktober 2018 kunnen ouders instemmen met de aanvraag en contractgegevens goedkeuren. Naar de mening van een aantal aanwezigen maakt de gefaseerde uitrol de overstap naar directe financiering niet eenvoudiger maar juist lastiger. Het is dus waarschijnlijk dat hier nog e.e.a. aan gesleuteld zal worden.

Er is door DUO al veel werk verzet, maar er zal nu vanuit de praktijk (kinderopvangorganisaties en softwareleveranciers) verzamelde kennis en expertise moeten komen, om kwetsbare plekken in het proces aan te wijzen en te dichten. Een aantal aanwezigen protesteerden nog tegen de invoering van het stelsel, maar aangezien de overheid de DFKO vrijwel zeker zal doorvoeren, kunnen we het beste bijdragen aan een zo goed mogelijke aansluiting. Dit doen we door vragen te stellen als: "hoe kunnen we zorgen dat scenario X in de praktijk goed verloopt?" en "hoe kunnen we onze organisatie inrichten om de wijzigingen zo goed mogelijk op te vangen?".

Vaststaat dat organisaties hun processen zullen moeten veranderen, softwareleveranciers hun software moeten aanpassen, en DUO/SZW bijzonder goed zal moeten samenwerken met de markt om het systeem in de praktijk soepel in te voeren. Twee jaar is zo om.

Terug naar overzicht

Begin vandaag nog met het automatiseren van uw kinderopvang

Demo aanvragen
Portabase is onderdeel van